Kontakt

Telefon Sveasalen
0492-13462

Bokning av lokal 
0492-13462, vid ej svar vidare kopplas till mobiltelefon

sveasalen@telia.com

Besöksadress

Sevedegatan 19

598 37 Vimmerby

 

Styrelse

Ordförande

Nina Wikander tel. 070-6681964, iogtnto.ninawikander@gmail.com

 

Vice ordförande

Jimmy Alexandersson

 

Kassör

Thomas Karlsson, tel 0492-10556, thokarlsson50@gmail.com

 

Sekreterare

Ingegerd Jansson, iogtnto.ingegerdjansson@gmail.com

Junis

Mikael Miettinen. 076-7711465

mikael.miettinen67@gmail.com

 

Lokalansvarig, boka lokal

Nina Wikander. 070-6681964

iogtnto.ninawikander@gmail.com

 

 

 

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00